İkinci Saç Ekimi

Tıp alanındaki her gelişme gibi saç ekimi de gün geçtikçe kendini yenilemektedir. Yeni yöntemler, yeni medikal cihazlar ve doktorların her geçen gün kendini geliştirmesi, saç ekimindeki başarı oranlarını da artırmakta, saç ekimi merkezleri gün be gün saç dökülmesi yaşayan kişilere umut ışığı olmaktadır. Bu olumlu gelişmelerin yanı sıra; kimi zaman farklı sebeplerden dolayı ikinci saç ekimi yapılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu olumlu gelişmelerin yanı sıra; günümüzde maalesef hala, konusunda ehil olmayan kişiler, kimi yanlış uygulama ve tercihler sebebiyle saç ekim operasyonlarında istenmeyen başarısız sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.

Bazen yanlış bir uygulama, bazen ufak bir dikkatsizlik, bazen de tatminsizlik ikinci bir saç ekimine zemin hazırlamaktadır. Ama her ne olursa olsun, ikinci kez saç ekimi yapılabilmesi de başlı başlı başına bir şanstır. Çünkü, ya böyle bir imkan olmasaydı? O zaman ne yapacaktık? Neyse biz bir an önce makalemize başlayalım.

ikinci Saç Ekimi Hangi Sebeplerle Yapılır?

Bunlardan ilki az öncede bahsettiğimiz üzere tatmin edici olmayan sonuçlar sebebiyle yapılan yenileme ve düzeltme operasyonları iken, diğeri saçsız alanın geniş olması ve yüksek sayıda greft ekimini gerektiren saç ekimi operasyonlarıdır. Üçüncü sebep ise, saç dökülmesi devam eden kişilerin bilinçli bir şekilde istemesi doğrultusunda, önce ilk saç ekiminin küçük ölçekli greft sayılarıyla yapılması ve sonrasında dökülme seviyesine göre gelecek senelerde ekimin tekrarlanması şeklindedir.

  1. Yenileme ve Düzeltme Amacıyla Yapılan hatalı saç ekimi düzeltme işlemleri,
  2. Çok Sayıda Greft Ekimi Gerektiren Saç Ekimleri,
  3. Saç Dökülmesi Devam Ederken Gerçekleştirilen Saç Ekimleri

1- Yenileme ve Düzeltme Amacıyla Yapılan Saç Ekimleri

Sağlığın her alanında olduğu gibi saç ekiminde de profesyonel ekiplerle çalışmak, tecrübeli doktorlara başvurmak

çok önemlidir ancak maalesef ülkemizde bile hala rahatlıkla merdiven altı diye tabir edebileceğimiz ruhsatsız yerlerde, doktor olmayan kişilerce saç ekimi operasyonları yapılabilmektedir. Operasyonun daha ucuz fiyatlara yapılmasının yanı sıra; reklam ve ticari doneler de kişiyi bu tarz yerleri tercih etmeye yönlendirebilmektedir. Böyle yerlerde de saç ekim operasyonları istenmeyen sonuçlar doğurmakta, doğal olmayan ya da beklentiyi tam olarak karşılamayan görüntüler ortaya çıkmaktadır.

Peki ikinci saç ekimi hangi sebeplerden dolayı yapılmaktadır?

  • Ön saç çizgisinin doğal hatlarda verilmemesi,
  • Ekilecek greft sayısının yanlış hesaplanması,
  • Saç köklerinin uygun koşullarda saklanmaması,
  • Saç ekim planlamasının doğru yapılmaması,
  • Saç ekimi sonrası dikkat edilmesi gereken kurallara uyulmaması.

Bu gibi hataların önüne geçmenin tek yolu operasyon öncesi karar aşamasında, doğru saç ekimi merkezi seçimi konusunda dikkatli davranılmalıdır. Bunun için iyi bir araştırma gerekliyken yapılan araştırma da saç ekimi yapacak kişinin doktor olması, sağlık bakanlığınca onaylı olması, daha önce saç ekimi yapılmış referans kişilere danışılması çok önemlidir.

Bu noktada kişinin donör alanı müsaitse ve iki saç ekimi arasında gerekli olan en az bir senelik süreç dolmuşsa ikinci bir saç ekimi operasyonu yapmanın herhangi bir mahsuru bulunmamaktadır. Saç ekimi operasyonları ancak ve ancak kişinin kendi saç telleriyle mümkün olabildiği için verici sahası müsait olmayan ya da bir önceki saç ekiminde tüketilmiş olan durumlarda ikinci saç ekimi operasyonu da yapılamayacaktır.

2- Çok Sayıda Greft Ekimi Gerektiren Saç Ekimleri

Günümüzde en yaygın kullanılan teknik FUE ile yapılan operasyonlarda 3000 grefte kadar yapılacak ekimler tek seansta gerçekleştirilebilmektedir. Eğer hastanın donör alanı müsaitse, ikinci saç ekimi burada devreye girer. Bundan daha fazla sayıda greft ekimi için, 12 ay beklenilir ve yeni çıkan saç köklerinin durumuna göre ikinci bir operasyon gerçekleştirilir.

Özellikle 5000 üzeri greft ekimi yapılacaksa, donör alanının tek bir operasyon ile tüketilmemesi adına ikinci saç ekimi operasyonu için 1 yıl kadar beklenir. Çok özel durumlarda ikinci operasyonlar 6 ay sonra yapılabiliyor olsa da, ideal süreç 1 yıldır. Bir yıl sonrasında tam iyileşme gerçekleştikten sonra, ikinci saç ekimi yapılır.

3- Saç Dökülmesi Devam Ederken Gerçekleştirilen Saç Ekimleri

Tavsiye edilmemekle birlikte, kimi zaman erken yaşta genetik saç dökülmesi yaşayan kişiler, saç dökülmesi tamamlanmadan saç ekimi yaptırmak isteyebilirler. Saç ekimi yapılır.Yapılan saç ekimi sonrasında, dökülme devam ettiği için ikinci saç ekimi operasyonunu yaptırmak gerekebilir.

En Fazla Kaç Defa Saç Ekimi Yapılabilir?

Bu sorunun net bir yanıtını vermek zordur. Eğer, kişinin genel sağlık şartları açısından operasyona engel olacak herhangi bir hastalığı yoksa, saç ekimi tekrarlanabilir. Bununla birlikte en önemli faktör ise, kişinin donör alanının operasyon için uygun olmasıdır. Eğer Donör bölgesi yeterliyse, kişi birden fazla saç ekimi operasyonu yaptırabilir. Bilindiği üzere, ense bölgesi dışında da farklı donör bölgeleri mevcuttur. Örnek vermek gerekirse, gerekli görüldüğü durumlarda göğüs bölgesinden alınan kıllar ile de ekim yapılabilir.